НАЧАЛО ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАС КОНТАКТИ
  TOURS IN BULGARIA
  BALKAN TOURS
  TRANSFERS
  LAST MINUTE ПРОМОЦИИ
  Екскурзии до Европа
  Екскурзии до Гърция
  Екскурзии до Албания
  Екскурзии до Турция
  Екскурзии до Италия
  Екскурзии до Скандинавия
  Екскурзии до Германия
  Екскурзии до Австрия
  Екскурзии до Русия
  Екскурзии до Англия
  Екскурзии до Швейцария
  Екскурзии до Бенелюкс
  Екскурзии до Холандия
  Екскурзии до Франция
  Екскурзии до Испания
  Екскурзии до Сърбия
  Екзотични пътувания
  Уикенди
  Обиколни екскурзии
  Круизи и яхти
 

Екскурзовод

„СОФИЯ ТУР И КО” ЕООД е лицензиран тур оператор с над 15 годишен опит в организирането на екскурзии и почивки, детски и младежки пътувания в България и чужбина.
Във връзка с изпълнение на проект „Шанс за устойчива заетост и създаване на нови, по - качествени работни места в сферата на туризма и туристическите услуги” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място” „СОФИЯ ТУР И КО” ЕООД търси да назначи

Екскурзоводи - 5 позиции

Същност на позицията:
Ръководене на организирани туристически групи в страната и чужбина. Ролята на екскурзовода е в това на първо място да заеме лидерска позиция при първоначалната среща с групата в момента на отпътуване.
По време на пътуването, ролята на екскурзовода е да предоставя пълна, подробна, точна и детайлна информация на туристите, за маршрута, целите, възловите точки и обекти от маршрута. Да представи същите данни за всеки от посещаваните туристически обекти от програмата, както и за транзитно преминаваните обекти по маршрута.
Запознаване с етносни характеристики, местни обичаи и нрави, културни и битови особености на посещаваните места.
Да оказва пълно съдействие, при настаняване в хотели, места за хранене и други. В това число и превод, пояснения и други според нуждите на туристите.
Да оказва пълно съдействие и има адекватна реакция при възникване на инциденти, кризисни и извънредни ситуации.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Кандидатите следва да са безработни лица, които са регистрирани като такива в „Бюро по труда” или да са:
• безработни, които търсят работа и имат готовност да започнат работа, и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”;
• неактивни лица.
- да имат завършено минимум средно образование (свързани с туризма компетенции и квалификации ще се считат за предимство);
- да притежават умения за работа с персонален компютър.
владеене на английски език или друг чужд език.

Необходими умения и компетенции:
Лидерски качества
Добра организираност
Желание за работа с хора
Умение за работа с хора
Устойчивост на стрес и стресови ситуации
Умение за балансиране в конфликти
гъвкаво мислене и способност за бързо намиране на алтернативни решения
издръжливост на пътувания ( мобилност)
лична мотивация
Длъжността се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.
Основно месечно възнаграждение: 450 лв.
Срок на договора: до 31.12.2017 г.
Мястото на работа за длъжността „Екскурзовод” – пет позиции е на територията на гр. София.
Подборът ще се проведе на два етапа:
Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;
Интервю с допуснатите кандидати.
IV. Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в подбора – свободна форма;
2. Декларация от кандидата – по образец;
3. Автобиография – Europass формат;
4. Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или правоспособност.
Документите се подават до Управителя на „СОФИЯ ТУР И КО” ЕООД по електронен път на адрес: sofiatour.eu@gmail.com или на хартиен носител в офиса на фирмата на следния адрес: гр. София, бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 86, вх. Б, ап. 29
Срок за подаване на документите: до 25.09.2016 г. включително.
Условия за допустимост:
До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления и към тях са приложени необходимите документи.
До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.МНЕНИЯ
КАЛЕНДАР
Април
Май
Юни
Юли
Всички права запазени © 2005 Sofia Tour
Екскурзия - екскурзии, почивки, хотели, билети Уеб Дизайн: ПроСтудио
Централен офис
София 1000   Бул. Дондуков №86 Б Тел. /+359 2/ 943 13 43
e-mail: office_dondukov@sofiatour.net   www.sftur.com