НАЧАЛО ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАС КОНТАКТИ
  TOURS IN BULGARIA
  BALKAN TOURS
  TRANSFERS
  LAST MINUTE ПРОМОЦИИ
  Екскурзии до Франция
  Екскурзии до Испания
  Екскурзии до Сърбия
  Екскурзии до Холандия
  Екскурзии до Бенелюкс
  Екскурзии до Швейцария
  Екскурзии до Скандинавия
  САФАРИ В АФРИКА
  Екскурзии до Албания
  Екскурзии до Германия
  Екскурзии до Австрия
  Екскурзии до Русия
  Екскурзии до Англия
  Круизи и яхти
  Обиколни екскурзии
  Екзотични пътувания
  Екскурзии до Европа
  Екскурзии до Гърция
  Екскурзии до Италия
  Екскурзии до Турция
  Уикенди
 

Мениджър Резервации

„СОФИЯ ТУР И КО” ЕООД е лицензиран тур оператор с над 15 годишен опит в организирането на екскурзии и почивки, детски и младежки пътувания в България и чужбина.
Във връзка с изпълнение на проект „Шанс за устойчива заетост и създаване на нови, по - качествени работни места в сферата на туризма и туристическите услуги” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място” „СОФИЯ ТУР И КО” ЕООД търси да назначи мениджър резервации – 1 позиция
Същност на позицията:
Обслужване на клиенти на място в офиса и по телефон.
Ежедневните дейности са свързани с подбор на правилния продукт според нуждите на клиента. Ако не е наличен от каталога с продукти, то да бъде изготвен индивидуално такъв. Работата по подготовка на продукт е поредица от действия - подбор на хотели по зададени критерии, подбор на транспорт ( авиокомпании, влакове, трансфери и автобуси,подбор на часове, връзки, комуникации), подбор и координация между посрещащ партньор и турист, плащания, предварителни резервации на туристически обекти, мероприятия и други.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Кандидатите следва да са безработни лица, които са регистрирани като такива в „Бюро по труда” или да са:
• безработни, които търсят работа и имат готовност да започнат работа, и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”;
• неактивни лица.
- да имат завършено минимум средно образование (свързани с туризма компетенции и квалификации ще се считат за предимство);
- да притежават умения за работа с персонален компютър;
владеене на английски език или друг чужд език.

Необходими умения и компетенции:
• Търпение
• Умение за водене на разговор
• Умение за влияние върху отсрещната страна
• Умение за убеждаване
• Умение за поемане на отговорност
• Умение за взимане на решение
Длъжността се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.
Основно месечно възнаграждение: 505 лв.
Срок на договора: до 31.12.2017 г.
Мястото на работа за длъжността „Мениджър резервации” - една позиция е на територията на гр. София.
Подборът ще се проведе на два етапа:
Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;
Интервю с допуснатите кандидати.
IV. Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в подбора – свободна форма;
2. Декларация от кандидата – по образец;
3. Автобиография – Europass формат;
4. Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или правоспособност.
Документите се подават до Управителя на „СОФИЯ ТУР И КО” ЕООД по електронен път на адрес: sofiatour.eu@gmail.com или на хартиен носител в офиса на фирмата на следния адрес: гр. София, бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 86, вх. Б, ап. 29
Срок за подаване на документите: до 29.08.2016 г. включително.
Условия за допустимост:
До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления и към тях са приложени необходимите документи.
До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.МНЕНИЯ
КАЛЕНДАР
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Всички права запазени © 2005 Sofia Tour
Екскурзия - екскурзии, почивки, хотели, билети Уеб Дизайн: ПроСтудио
Централен офис
София 1000   Бул. Дондуков №86 Б Тел. /+359 2/ 943 13 43
e-mail: office_dondukov@sofiatour.net   www.sftur.com